Yrityksille

Tunnevalokuvausta voidaan käyttää myös työyhteisöissä. Työpajat räätälöidään vastaamaan kunkin yrityksen työyhteisön tarpeita ja aiheena voi olla esimerkiksi työssäjaksaminen tai ryhmäytyminen.

Tunnevalokuvauksen avulla työyhteisöjen paineita ja ongelmia voidaan ratkoa ja löytää uusia tapoja toimia yhdessä ja ilmaista itseään.

"Annuska Dal Maso on toiminut Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulussa asiantuntijakouluttajana Tunteet kuviksi-työpajoissa. Koulutustyöpajoja hän on ohjannut sosiaalialan tutkinto- ja täydennyskoulutusryhmissä esim. lastensuojelun ammattilaisille. Kouluttajana Annuska on innostava ja kannustava asiansa osaaja. Työpajat soveltuvat hyvin työskentelymenetelmäksi sosiaalialalle työskentelyyn erilaisten asiakasryhmien kanssa. Alalla toimivat ammattilaiset kaipaavat tukea ja innoittajia uusien menetelmien käyttöönottoon." Riitta Räsänen, FM, Musiikkiterapeutti, Päätoiminen tuntiopettaja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan keskus

Esimerkkiprojekteja


Minä välitän, myös itsestäni

Suomen SOS-Lapsikylien vanhemille ja työntekijöille pidetty työpaja, jonka aikana ryhmä pohti omaa työssäjaksamistaan ja henkilökohtaisen elämän jaksamisen vaikutuksia omaan työhönsä.


Kuurupiilo

Työpajaan osallistuivat Joensuun lastensuojelun kehittämisyksikön Kaaripihan ja Joensuun nuorisotyön työntekijät. Projektin tavoitteena oli antaa sosiaali- ja lastensuojelutyön parissa työskenteleville uusia ja vaihtoehtoisia työvälineitä kommunikointiin lasten ja nuorten kanssa.

Kuuden kuukauden aikana työpajalaiset työstivät omia muistojaan ja tunteitaan teemalla Nuoruus. Jokainen teki henkilökohtaisen kuvasarjan jossa he palasivat oman nuoruutensa kipupisteisiin, muistellen millaista olikaan olla nuori. Osallistujat kokivat saaneensa projektin aikana hyvän muistutuksen millaista onkaan nuoren elämä ja siten kykenevänsä paremmin suhtautumaan työssä kohtaamiinsa nuoriin.

Projekti päättyi Taidekeskus Ahjossa pidettyyn näyttelyyn, jossa esiteltiin työpajojen aikana syntyneet kuvasarjat.

"Valokuvatyöpajaan osallistuneet ryhmän jäsenet ovat antaneet työpajasta ja Annuskan opetuksesta ja ohjauksesta erittäin positiivista palautetta ja kokeneet saaneensa tukea ammatillisuuteensa, asiakasryhmänsä parempaan tuntemukseen ja työssä jaksamiseen. Annuskalla on innostava, rohkaiseva ja kannustava ote ohjata ryhmää, joka antaa ryhmän jäsenille onnistumisen kokemuksia ja tukee rohkeutta omaan ilmaisuun. Annuskalla on vankka ammattitaito valokuvaukseen ja kyky jakaa tietojaan ja taitojaan luovasti ryhmän käyttöön. Suosittelen lämpimästi Annuskaa opettajaksi ja ohjaajaksi vastaavanlaisiin projekteihin." Katja Pirhonen, ohjaaja, Lastensuojelun kehittämisyksikkö Kaaripiha

Ota yhteyttä

Voit ottaa minuun yhteyttä joko soittamalla tai kirjoittamalla sähköpostia.

Annuska Dal Maso

p. 045 126 1275

annuska@tunteetkuviksi.fi