Sosiaalialan toimijoille

Tunnevalokuvausta voidaan käyttää erilaisten ryhmien kanssa. Varsinkin nuorten ja lasten kanssa tunteista ja henkilökohtaisista ajatuksista puhuminen voi olla helpompaa kuvan kuin sanojen avulla.

Tunteet kuvaksi -työpajoja on järjestetty hyvin erilaisten lasten, nuorten ja aikuisryhmien kanssa. Työpajan kokonaispituus voi vaihdella muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Jokainen kokonaisuus räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi.

Esimerkkiprojekteja


Viikko lapsen silmin

Viikko lapsen silmin oli Samsungin ja Suomen SOS-lapsikylien yhteishanke, jossa viikon ajan 30 lasta ja nuorta neljästä SOS-lapsikylästä kuvasi elämäänsä ja sen ilonaiheita. Projektissa käytettiin mukautetusti tunnevalokuvausmenetelmää. Hankkeen laajuuden vuoksi koulutin aluksi kylien ohjaajia ja vanhempia tunnevalokuvaamaan, jonka jälkeen he opastivat omien kyliensä lapsia ja nuoria.

Valmiit kuvat koostin näyttelyksi, joka oli esillä Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Joensuussa.

Lisää tietoa löytyy Ylen Aamu-tv:ssä.

"Minulla oli ilo työskennellä Annuskan kanssa SOS-Lapsikylän ja Samsungin valokuvaprojektissa Viikko lapsen silmin. Annuska pystyi nopeasta aikataulusta huolimatta pitämään vaativan projektin hienosti hanskassa ja mikä tärkeintä, hän sai lapset innostumaan valokuvauksen maailmasta." Toni Perez, toimitusjohtaja, OS/G Viestintä Oy

Minä ja Luonto

SOS-Lapsikylien lasten kesäleiri leirikeskus Oravanpesässä Pellon kunnassa. Leiri kesti 7 päivää, jonka aikana lapset tekivät erilaisia valokuvaharjoitteita ja kuvasivat tunnepäiväkirjaa jonka aiheena oli minä ja luonto. Leirin lopuksi teimme valokuvista 30min kestävän diaesityksen johon oli liitetty aiheen mukaista musiikkia. Leirille osallistui 19 nuorta ja lasta Suomen Sos lapsikylien eri toimipisteistä.


My Life (Minun elämäni)

Intian Keralassa, Aluvan kylän SOS-Lapsikylässä toteutettu kuukauden mittainen Tunteet kuvaksi -työpajasarja kylän nuorille. Seitsemän iältään 15-17 vuotiasta tyttöä ja poikaa kokoontui kuukauden ajan joka lauantai ja sunnuntai noin neljäksi tunniksi kerrallaan työskentelemään kanssani. Nuorten äidinkieli ei ole englanti vaan Malayalam, mutta he ovat koulussa oppineet Englantia, joten kärsivällisellä selittämisellä ja toistolla ymmärsimme toisiamme oikein hyvin.

Työpajoissa opeteltiin kuvan rakenteen perusteita, kultaista leikkausta, värien ja symbolien käyttöä sekä sommittelua ja rajausta. Nuoret opettelivat myös kamerateknisiä asioita kuten ajan ja aukon säätämistä, salaman käyttöä ja pitkiä valotusaikoja, sillä osalle nuorista tämä oli ensimmäinen kerta kun he pitivät kameraa käsissään. Tekninen opetus tapahtui pienissä osissa muiden tehtävien rinnalla.

Pääpaino työpajoissa oli opetella ilmaisemaan tunteita. Nuoret tekivät mm. muisteluharjoitteita, joissa he kertoivat tarinoita omasta lapsuudestaan ja perheistään sekä kuvaharjoitteita, joissa kuvien avulla tulkittiin ennalta annettua tunnetta.

Toisena viikonloppuna ryhmä valitsi aiheekseen My Life (minun elämäni), jota he alkoivat työstää itsenäisesti. Nuoret toteuttivat 3-7 kuvan sarjan valitusta aiheesta, jonka tarkoitus oli ilmaista kuvien välityksellä tunnetiloja nuoren omasta elämästä. Sarjaan liittyi myös omakuvan ottaminen niin etteivät he itse esiintyneet kuvassa.

Lisää tietoa ja kuvia löytyy projektin aikana pitämästä päiväkirjastani (päiväkirja on kirjoitettu englanniksi).


I am lonely – do you care (Olen yksinäinen - välitätkö)

Kyseessä oli neljän kuukauden pituinen työpajaprojekti, joka toteutettiin Lontoossa seitsemän nuorisovankilassa olleen pojan kanssa. Projekti oli osa suurempaa kuntoutuskokonaisuutta, jossa pojat oli tarkoitus integroida takaisin normaaliin yhteiskuntaan heidän vapauduttuaan.

Valokuvatyöpajan avulla he pohtivat ja työstivät omaa elämäänsä ja tunteita, joita se heissä nyt herättää. Pojat valitsivat itse projektilleen aiheeksi yksinäisyyden ja nimesivät sen I am lonely- do you care (Olen yksinäinen - välitätkö).

Jokainen pojista teki henkilökohtaisen kuvasarjan, jossa he pohtivat aihetta ja sitä miten ovat tilanteeseen joutuneet. Projektin lopuksi poikien kuvista ja kirjoituksista koottiin kirja.


Kuurupiilo

Työpajaan osallistuivat Joensuun lastensuojelun kehittämisyksikön Kaaripihan ja Joensuun nuorisotyön työntekijät. Projektin tavoitteena oli antaa sosiaali- ja lastensuojelutyön parissa työskenteleville uusia ja vaihtoehtoisia työvälineitä kommunikointiin lasten ja nuorten kanssa.

Kuuden kuukauden aikana työpajalaiset työstivät omia muistojaan ja tunteitaan teemalla Nuoruus. Jokainen teki henkilökohtaisen kuvasarjan jossa he palasivat oman nuoruutensa kipupisteisiin, muistellen millaista olikaan olla nuori. Osallistujat kokivat saaneensa projektin aikana hyvän muistutuksen millaista onkaan nuoren elämä ja siten kykenevänsä paremmin suhtautumaan työssä kohtaamiinsa nuoriin.

Projekti päättyi Taidekeskus Ahjossa pidettyyn näyttelyyn, jossa esiteltiin työpajojen aikana syntyneet kuvasarjat.

"Valokuvatyöpajaan osallistuneet ryhmän jäsenet ovat antaneet työpajasta ja Annuskan opetuksesta ja ohjauksesta erittäin positiivista palautetta ja kokeneet saaneensa tukea ammatillisuuteensa, asiakasryhmänsä parempaan tuntemukseen ja työssä jaksamiseen. Annuskalla on innostava, rohkaiseva ja kannustava ote ohjata ryhmää, joka antaa ryhmän jäsenille onnistumisen kokemuksia ja tukee rohkeutta omaan ilmaisuun. Annuskalla on vankka ammattitaito valokuvaukseen ja kyky jakaa tietojaan ja taitojaan luovasti ryhmän käyttöön. Suosittelen lämpimästi Annuskaa opettajaksi ja ohjaajaksi vastaavanlaisiin projekteihin." Katja Pirhonen, ohjaaja, Lastensuojelun kehittämisyksikkö Kaaripiha

Välittämisestä

Kontiolahden vastaanottokeskuksen kahdeksan naisasiakasta osallistui kuukauden ajan Tunteet kuvaksi -valokuvatyöpajoihin, joissa käsiteltiin teemoja minä välitän ja minä en välitä.

Työpajojen tarkoituksena oli opetella ilmaisemaan itseään ja tunteitaan valokuvan kautta. Kurssin aikana tehtiin erilaisia harjoitteita joiden avulla opeteltiin kuvan rakentamisen perusteita ja erilaisia tunteiden ilmaisukeinoja valokuvan avulla.

Jaksoon sisältyi päivän matka Kolille, jonka aikana osallistujat kuvasivat kukin kaksi teemoja käsittelevää kuvasarjaa. Naiset lähestyivät aiheita omista henkilökohtaisista muistoistaan ja käsittelemällä asioita, joita he joko kaipaavat tai eivät kaipaa elämässään.

Työt käsittelevät meille kaikille tuttuja tunteita yksinäisyydestä, ystävyydestä, ikävästä, läheisyydestä ja rakkaudesta. Naiset löysivät herkästi oman tapansa ilmaista ajatuksiaan maisemien, pienten yksityiskohtien ja erilaisten värimaailmojen kautta. Valmiit kuvasarjat olivat esillä Lehmon kirjaston galleriassa näyttelykokonaisuutena.


Fear (Pelko)

Kentish Town Improvement Fund:in ja Englannin taiteen keskustoimikunnan tukema valokuvatyöpaja Kentish Townin terveyskeskuksessa, Lontoossa. Viiden viikon mittaiseen työpajaan osallistui terveyskeskuksen asiakkaina olevia työttömiä, kotiäitejä ja eläkeläisiä.

Kurssin aikana opettelimme käyttämään kameraa ja ilmaisemaan tunteita kuvan kautta. Kurssilaiset valitsivat yhteiseksi aiheekseen Fear (pelko). Henkilökohtaisissa projekteissaan he käsittelivät omaa suhdettaan pelkoon ja sitä mitä he elämässään tällä hetkellä eniten pelkäsivät. Työpajojen lopuksi valokuvat olivat esillä Free Space Galleryssa, Lontoossa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa minuun yhteyttä joko soittamalla tai kirjoittamalla sähköpostia.

Annuska Dal Maso

p. 045 126 1275

annuska@tunteetkuvaksi.fi